МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ ФОНДУ «СВІТЛОДАР»:

Місія Фонду «СВІТЛОДАР» – підтримувати найбільш ініціативних розкривати та підтримувати молоді таланти, допомагати особливо нужденним.

Цінності:

Чесність
Професіоналізм
Відповідальність
Ефективність
Відданість
Сталий розвиток

Завдання Фонду:

 1. Вирішення нагальних проблем територіальних громад на засадах соціальної взаємодії та спільної відповідальності влади, бізнесу та населення.
 2. Створення мотиваційних чинників, спрямованих на розкриття творчого, інтелектуального, духовного та фізичного потенціалу особистості.
 3. Організація системи адресної допомоги особливо нужденним у випадках, коли власні можливості людини та держави є вичерпаними.

ПРОГРАМИ ТА ГЕОГРАФІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ «СВІТЛОДАР»:

Основні Програми роботи:

 • Конкурси та гранти у сфері освіти та культури «ШУКАЄМО КРАЩИХ»;
 • Підтримка в організації районного фестивалію «Духовна скарбниця Козацького роду»;
 • Підтримка спорту та здорового способу життя «Спортивний рух«СИЛА»;
 • Охорона громадського порядку «Громадський рух молоді охорони громадського порядку «ГРОМ»;
 • Охорона навколишнього середовища «Громадський рух «ЧИСТО-ТАК»;
 • Соціальне партнерство заради розвитку громад «ГРОМАДА»;
 • Безкоштовні юридичні консультації «ЮРІНФОРМ»;
 • Адресна допомога незахищеним верствам населення «БЛАГОДАТЬ»;
 • Посилення впливу на владу за допомогою меморандуму з Громадськими організаціями «ГО»;
 • Підтримка волонтерського руху «Я ВОЛОНТЕР»задля вирішення нагальних проблем сімей загиблих воїнів АТО, ветеранів АТО та переселенців із сходу України та Криму.

Географія діяльності: Фонд орієнтований на роботу з громадами, що розташовані у межах Солонянського району Дніпропетровської області. Можливість розширення території діяльності розглядається у рамках співпраці з іншими благодійницькими організаціями.

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ФОНДУ «СВІТЛОДАР»:

 1. Розбудова інституційної спроможності.Інституційна спроможність включає технічні ресурси, навички персоналу, керівництва та виконавців проектів, потрібних для забезпечення ефективного управління програмою, ефективного впровадження проектів та розробки нових ініціатив на підтримку місії Фонду «СВІТЛОДАР».
 2. Залучення  ресурсів та розбудова партнерств(приватно-публічних партнерств, партнерств з організаціями громадського сектору, партнерств з інституційними донорами та владою). Цей пріоритет означає залучення всіх необхідних ресурсів (включаючи гранти, людські ресурси тощо), побудову ефективних партнерських стосунків з іншими організаціями та поширення організаційних досягнень та цінностей через громадські заходи. Цей пріоритет слугує досягненню мети у розбудові позитивного іміджу організації.
 3. Вплив на політику, системи управління та методологічні підходи на всіх рівнях для досягнення сталого розвитку сільських територій. Повністю інтегрований компонент адвокації (або, як ще його називають, «захисту інтересів») потрібен для роботи організації на місцевому, районному, обласному, державному та міжнародному рівнях. Він використовується для підтримки активних громад в їх впливі на політику, системи управління та методологічні підходи до вирішення конретних питань, формування сприятливої для розвитку громад законодавчої бази, державних стратегій та програм.
 4. Інтегрований та сталий розвитокукраїнських громад. Щоб виконати свою місію, Фонд «СВІТЛОДАР» фокусується на посиленні сільських громад через розробку та впровадження сучасних та різнопланових проектів.